< ANUNȚ
26.10.2017 / 10:18:00 - Publicat: 5 yrs

ANUNȚ


S.C. KASTAMONU ROMÂNIA S.A., titular al proiectului “Îmbunătățirea capacității de transfer a gazelor viciate de la linia de impregnare la electrofiltrul umed EWK”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul “Îmbunătățirea capacității de transfer a gazelor viciate de la linia de impregnare la electrofiltrul umed EWK”, propus a fi amplasat în municipiul Reghin, str. Ierbuș, nr. 37, județul Mureș. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, județul Mureș, în zilele de luni, între orele 9-15, și marți–vineri, între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţului.
Protecția mediului

Localizare si contact

Adresa:
Str. Ierbuș, nr. 37
Reghin, Jud. Mureș
cod 545300,
România

Protectia mediului:
Tel:
 +4 0265 512362
Fax: +4 0265 513264
Email:

Untitled Document

Distribuitori

Distribuitorii produselor fabricate la Kastamonu Romania

detalii