POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personale este una dintre preocupările principale ale Kastamonu România S.A.

Prin urmare, ne ocupăm cu grijă de procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv (UE) Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ("GDPR").

Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Această politică de confidențialitate privește datele cu caracter personal ale clienților și furnizorilor noștri, existenți sau potențiali, ale reprezentanților legali sau convenționali ai acestora, ale altor persoane care ne contactează sau care ne vizitează, salariați sau potențiali angajați și se aplică datelor colectate inclusiv prin intermediul site-ului nostru, www.kastamonu.ro precum și la toate celelalte date personale pe care le colectăm prin e-mail sau offline.

Politica de confidențialitate descrie:

 • scopurile pentru care colectăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal

 • temeiul prelucrărării datelor cu caracter personal, pentru aceste scopuri

 • categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră și le procesăm

 • durata prelucrării acestor date

 • drepturile dumneavoastră ca subiecți ai prelucrărilor de date cu caracter personal (persoana vizată) și modul în care le puteți exercita

 • cui am putea divulga datele dumneavoastră personale

Scopuri și temeiuri pentru prelucrare și categoriile de date cu caracter personal prelucrate

În contextul interacțiunii cu Kastamonu Romania SA, dumneavoastră, ca persoană fizică, puteți fi supus activităților de procesare a datelor cu caracter personal pe care le efectuăm. Astfel, utilizăm datele dumneavoastră personale în următoarele cazuri:

1. Dacă sunteți client al Kastamonu Romania SA.

1.1. Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră de contact pentru a comunica cu dumneavoastră în ceea ce privește solicitările dumneavoastră și orice alte aspecte relevante legate de derularea relației de afaceri. În acest caz, temeiul prelucrării este reprezentat de executarea contractului dintre noi.

1.2. Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Este posibil să procesăm unele dintre datele dumneavoastră în contextul furnizării unor informații, către autoritățile de stat, în baza prevederilor legale aplicabile sau pentru îndeplinirea unor obligații impuse de lege. În acest caz, temeiul prelucrării este reprezentat de existența unei obligații legale.

1.3. Trimitere buletine informative

De asemenea, este posibil să utilizăm datele de contact pentru a să vă furniza, în format electronic, buletinele noastre informative referitoare la produsele și serviciile noastre, dar numai dacă v-ați abonat și, prin urmare, v-ați exprimat expres consimțământul pentru o astfel de prelucrare.

Puteți oricând să vă retrageți consimțământul exprimând astfel opțiunea dumneavoastră de a nu primi newsletter-ul nostru în viitor, făcând click pe "dezabonare" atunci când primiți e-mailul respectiv sau, prin transmiterea unui e-mail la adresa gdpr@kastamonu.ro.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt: numele, e-mailul, telefonul, faxul, adresa, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct și care sunt necesare îndeplinirii scopurilor mai sus menționate.

2. Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact a unui client al Kastamonu Romania SA.

2.1. Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră de contact în scopul de a comunica cu dumneavoastră, în calitatea de reprezentant sau angajat al unui client de-al nostru, atunci când comunicarea este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor asumate în relația cu clientul nostru. De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră personale în scop de marketing, atunci când dorim să promovăm sau să oferim noi produse sau servicii către clientul nostru, al cărui reprezentant sau angajat sunteți, caz în care vă putem transmite comunicări comerciale adresate companiei pe care o reprezentați.

2.2. Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Este posibil să procesăm unele date dintre datele dumneavoastră în contextul furnizării unor informații către autoritățile de stat, în baza prevederilor legale aplicabile sau pentru îndeplinirea unor obligații impuse de lege. În acest caz, temeiul prelucrării este reprezentat de existența unei obligații legale.

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de către dumneavoastră, fie de către client. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general: numele, poziția, e-mailul, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate către Kastamonu Romania SA, de obicei de către dumneavoastră, și care sunt necesare îndeplinirii scopurilor mai sus menționate.

3. Dacă sunteți furnizor al Kastamonu Romania SA

3.1. Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră de contact în scopul de a comunica cu dumneavoastră, în calitatea de furnizor al Kastamonu Romania SA, atunci când comunicarea este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul dintre noi. În acest caz, temeiul prelucrării este reprezentat de executarea contractului.

3.2. Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Este posibil să procesăm unele dintre datele dumneavoastră în contextul furnizării unor informații, către autoritățile de stat, în baza prevederilor legale aplicabile sau pentru îndeplinirea unor obligații impuse de lege. În acest caz, temeiul prelucrării este reprezentat de existența unei obligații legale.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt: numele, e-mailul, telefonul, faxul, adresa, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct și care sunt necesare îndeplinirii scopurilor mai sus menționate.

4. Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact a unui furnizor al Kastamonu Romania SA

4.1. Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră de contact în scopul de a comunica cu dumneavoastră, în calitatea de reprezentant sau angajat al unui furnizor de-al nostru, atunci când comunicarea este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul încheiat cu furnizorul nostru. În acest caz ne bazăm pe interesul legitim de a ne asigura că relația cu furnizorul pe care îl reprezentați este realizată în mod adecvat.

4.2. Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Este posibil să procesăm unele dintre datele dumneavoastră în contextul furnizării unor informații către autoritățile de stat, în baza prevederilor legale aplicabile sau pentru îndeplinirea unor obligații impuse de lege. În acest caz, temeiul prelucrării este reprezentat de existența unei obligații legale.

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de către dumneavoastră, fie de către furnizor. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general: numele, poziția, e-mailul, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate către Kastamonu Romania SA, de obicei de către dumneavoastră, și care sunt necesare îndeplinirii scopurilor mai sus menționate.

5. Dacă sunteți un potențial partener de afaceri sau persoană de contact sau reprezentantul unui potențial client sau furnizor al Kastamonu Romania SA

5.1. Comunicarea cu dumneavoastră

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când dorim să promovăm sau să oferim produse sau servicii către compania al cărei reprezentant sau angajat sunteți, caz în care vă putem transmite comunicări comerciale adresate companiei pe care o reprezentați. De asemenea, vom putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul de a comunica cu dvs., în procesul încheierii unui contract cu compania al cărei reprezentant, sau angajat sunteți (daca aveți atribuții în acest sens), atunci când aceasta dorește să achiziționeze produsele sau serviciile noastre sau noi dorim să achiziționăm produsele sau serviciile oferite de aceasta.

În acest caz ne bazăm pe interesul nostru legitim de a promova sau oferi produse și servicii către sau de a solicta produse și servicii de la compania al cărei reprezentant sau angajat sunteți, caz în care în comunicarea comercială cu această companie ne adresăm dumneavoastră în calitate de reprezentant, angajat, colaborator al acesteia respectiv interesul nostru legitim de a comunica cu dvs. în calitatea dvs. de reprezentant sau angajat al companiei, în procesul de încheiere a unui contract cu aceasta.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general: numele, poziția, e-mailul, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate către Kastamonu Romania SA, de obicei de către dumneavoastră, și care sunt necesare îndeplinirii scopurilor mai sus menționate

6. Dacă sunteți un angajat Kastamonu Romania SA sau o persoană aflată în practică/stagiu la Kastamonu Romania SA

6.1. Derularea relației de muncă

Utilizăm datele personale în vederea executării contractului individual sau colectiv de muncă aplicabil în relațiile dintre noi, respectiv a acordului de practică/stagiu. În acest caz temeiul prelucrării este reprezentat de executarea unui contract.

6.2. Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Este posibil să procesăm unele dintre datele dumneavoastră în contextul furnizării unor informații, către autoritățile de stat, în baza prevederilor legale aplicabile sau pentru îndeplinirea unor obligații impuse de lege. În acest caz, temeiul prelucrării este reprezentat de existența unei obligații legale.

6.3. Comunicare cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră de contact pentru a comunica cu dumneavoastră în ceea ce privește activitatea societății și orice alte aspecte relevante pentru afacere. Ne bazăm, în acest caz, pe interesul legitim al societății de a asigura informarea corectă și completă a salariaților și buna desfășurare a activității.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră vă sunt: numele, poșta electronică, telefonul, adresa, datele personale incluse în detaliile de educație și instruire, calificările profesionale, starea de sănătate, semnătura, numărul de marcă precum și alte date cu caracter personal pe care ni le puteți furniza direct către noi și care sunt necesare îndeplinirii scopurilor mai sus menționate.

7. Dacă sunteți un solicitant de locuri de muncă/stagiu:

Utilizăm datele personale conținute în CV-urile pe care le primim pentru evaluarea calificărilor solicitanților pentru o poziție în cadrul companiei, inclusiv în ceea ce privește programul nostru de practică sau de stagiu. În acest caz, temeiul prelucrării este reprezentat de interesul nostru legitim.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră vă sunt: numele, poșta electronică, telefonul, faxul, adresa, datele personale incluse în CV-uri, detaliile de educație și instruire, calificările profesionale, precum și alte date cu caracter personal pe care le puteți furniza către noi și care sunt necesare îndeplinirii scopurilor mai sus menționate.

8. Dacă sunteți un vizitator al sediilor noastre:

Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a asigură securitatea sediilor, bunurilor și personalului nostru. În acest caz, ne bazăm procesarea datelor cu caracter personal pe interesul legitim al Kastamonu Romania SA, și anume protecția spațiilor, a activelor și a personalului.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt: numele dumneavoastră, seria și numărul actului de identitate, imaginea, vocea, semnătura precum și alte date cu caracter personal pe care le puteți furniza către noi și care sunt necesare îndeplinirii scopurilor mai sus menționate.

9. Dacă sunteți un utilizator al site-ului nostru de Internet

Noi folosim datele personale pe care le colectăm de la tine, atunci când vizitați site-ul nostru de internet, www.kastamonu.ro, pentru a monitoriza traficul și pentru a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm această activitate de procesare a datelor pe interesul nostru legitim pentru a asigura buna funcționare a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acesteia.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt: ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP de la care a fost accesat site-ul nostru internet.

Furnizarea datelor cu caracter personal

În cazul în care anumite date cu caracter personal vă sunt solicitate direct, în scopurile menționate mai sus, vă rugăm să ni le furnizați în mod corect și complet, în caz contrar existând posibilitatea derulării necorespunzătoare a relațiilor dintre noi.

Dacă furnizați către Kastamonu Romania SA datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să vă asigurați anterior de legalitatea unei asemnea divulgări și le comunicați, în prealabil, modul în care Kastamonu Romania SA intenționează să proceseze datele lor cu caracter personal, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

Divulgarea datelor dumneavoastră personale

Ca regulă generală, nu vom divulga datele dumneavoastră cu caracter personal către terți.

Poate fi însă necesar să transferăm datele dumenavoastră cu caracter personal către alte societăți din Grupul Kastamonu în interiorul Spațiului Economic European (SEE).

De asemenea dacă am încheiat un contract cu un prestator de servicii sau contractant pentru a ne presta servicii sau a presta un serviciu în numele nostru, aceștia pot avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal. Kastamonu Romania S.A nu autorizează acești prestatori de servicii/contractanți să utilizeze sau să dezvăluie datele datele dumneavoastră cu caracter personal.decât în legătură cu prestarea serviciilor lor.

Durata prelucrării

Intenționăm să vă păstrăm datele cu caracter personal pe durata contractului/acordului dintre noi, precum și ulterior, conform politicilor noastre interne și obligațiilor legale care ne revin.

În cazul în care datele nu sunt colectate în cadrul unui contract/acord. aceste date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru ca să atingă scopul colectării de date preconizate.

Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată, „GDPR” vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 • dreptul de acces – permițându-vă să obțineți confirmarea faptului că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către noi și, dacă este afirmativ, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;

 • dreptul la rectificare – permițându-vă să rectificați datele dumneavoastră personale dacă sunt inexacte;

 • dreptul la ștergere – permițându-vă să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);

 • dreptul la restricționarea prelucrării – permițându-vă să obțineți restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați acuratețea datelor dumneavoastră personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acuratețe);

 • dreptul la opoziție – permițându-vă să vă opuneți la procesarea ulterioară a datelor dumneavoastră personale în condițiile și limitele stabilite de lege;

 • dreptul la portabilitatea datelor – permițându-vă să primiți datele personale care vă privesc pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și și care poate fi citit automat sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date.

Suntem bucuroși să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi.

Puteți să vă exercitați drepturile menționate anterior și să aflați mai multe despre aceste drepturi prin depunerea către noi a unei cererei scrise, la adresa Reghin strada Ierbus nr. 37, prin e-mail, la adresa gdpr@kastamonu.ro sau telefonic la numărul 0372 593720 – interior 3732.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Ne-am angajat să tratăm întotdeauna solicitările dumneavoastră cu cea mai mare atenție, în cel mai scurt timp posibil și să ne adresați orice întrebări ați putea avea.

Versiuni la această politică de confidențialitate

Această politică de confidențialitate este în vigoare de la 25 mai 2018.

Politică de confidențialitate poate fi actualizată ori de câte ori este necesar. Orice actualizare va deveni aplicabilă în termen de 15 zile de la publicarea noii versiuni pe site-ul www.kastamonu.ro.

Despre Kastamonu

Localizare si contact

Adresa:
Str. Ierbuș, nr. 37
Reghin, Jud. Mureș
cod 545300,
România

Contact general:
Tel1:  +4 0265 512 362
Tel2:  +4 0372 593 700
Fax: +4 0265 511 481
Email: 

Untitled Document

Distribuitori

Distribuitorii produselor fabricate la Kastamonu Romania

detalii