Untitled Document

Responsabil SSM/ SU/ PM

Cerințe:

 • Studii superioare tehnice
 • Cunoștințe privind legislația în domeniul Sănătății și Securității în Muncă, Prevenirea și stingerea incendiilor, Mediu și gestiunea deșeurilor
 • Experiența în domeniile: Prevenire și stingere a incendiilor și / sau Sănătate și Securitate în Muncă
 • Cunoștințe foarte bune de utilizare PC
 • Cunoștințe bune de limba engleză
 • Abilități de comunicare, organizare și orientare spre rezultate
 • Atitudine pozitivă, gândire analitică și adaptare la situație
 • Persoană dinamică, deschisă, cu capacitate de lucru în echipă și spirit de ințiativă
 • Atenție la detalii în vederea prevenirii/diminuării riscurilor de accident de muncă la nivel de companie

 

Constituie avantaj:

 • Curs Cadru tehnic PSI / Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă 80 ore / Managementul deșeurilor / Responsabil de mediu / RSVTI, etc
 • Experiența în domeniu într-o companie de producție
 • Permis de conducere categoria B

 

Descrierea jobului

 • Verifică modul în care se aplică reglementările legislative în vigoare și normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protecția sănătății angajatilor și protecția mediului înconjurător
 • Elaborează instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor legale, avand în vedere particularitățile activităților companiei, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru specifice și a zonelor cu risc identificate
 • Elaborează programul de instruire și testare la nivelul companiei și tematicile pentru toate fazele de instruire și stabilește, în scris, periodicitatea instruirilor pentru fiecare loc de muncă
 • Planifică activități de prevenire și stingere a incendiilor în cadrul organizației și organizează activități de apărare împotriva incendiilor
 • Instruiește salariații în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și controlează modul de respectare a măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor,
 • Elaborarează documentele specifice activității PSI, SSM, Mediu 
 • Participă la activitatea de identificare a aspectelor de mediu la nivelul organizației și oferă suport privind elaborarea rapoartelor și raportărilor de mediu, elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu și monitorizarea deșeurilor.
 • Colaborează cu lucrătorii desemnați în domeniul SSM, cu reprezentanții lucrătorilor și cu medicul de medicina muncii în vederea elaborării, actualizării și monitorizării a planului de prevenire și protecție

 

Beneficii:

 

 • Pachet salarial competitiv
 • Alimentație protecție
 • Tichete de masă
 • Tichete cadou pentru diferite ocazii
 • Asigurare de sănătate, viață și de accidente
 • Ajutoare sociale (deces, naşterea copilului)
 • Zile de concediu în plus, conform vechimii în muncă
 • Cursuri de calificare şi instruire la locul de muncă
 • Posibilitatea dezvoltării unei cariere profesionale într-o companie multinațională
 • Transport asigurat pe ruta Targu Mureș – Reghin și retur

 

Persoanele interesate sunt rugate să își trimită CV-ul pe adresa de email:  resurse.umane@kastamonu.ro, sau își pot depune CV-ul direct la Recepția Clădirii Administrative în Reghin, Str. Ierbuș, nr. 37, județul Mures.

 

 

Aplică acum!

Form

Form
Declar ca:
Untitled Document

Distribuitori

Distribuitorii produselor fabricate la Kastamonu Romania

detalii